Upptill gjorde vi typ ett inåtlutande tak med nät så att katterna inte kan klättra över.