Underst ligger gamla sj-slipers. Reglarna är skruvade i slipersen. Sen fäste vi nätet i en bräda upptill och en nertill. Brädorna är fastsatta i reglarna.