Vi fick säkra lite extra på vissa håll. Här kom vi på att de kanske kunde hoppa från värmepumpen till taket på lilla kattgården så då blev det extra nät där.